email x
juraj@greenbox.sk
mobil x
+421 903 529 802
Reklama – Greenbox

Matej

Práca na reklame je pre nás kreatívnou a produkčnou výzvou. Cieľom je spokojnosť klienta a kvalitný výsledok tvorivej spolupráce.

Antikomplex.sk, BBSK, Divas, Envipack, Envirofilm, Orange, Kremnické Gagy, Záhrada CNK.

REKLAMa

Tvoríme reklamné spoty a videá
pre lokálneaj nadnárodné značky.

Zvolili sme koncept prezentácie škôl cez reálne príbehy študentov. Príbehy sme spracovali do štylizovaných krátkych spotov. Séria 10 tich spotov.

Vytvoriť sériu online spotov, ktoré majú predstaviť stredné odborné školy, podporiť záujem o štúdium na nich.

Príbeh študenta

PRÍBEH šTUDENTA

Matej

reklama
projekt

ONLINE SPOT

#626262

Servis / idea ● produkcia ● postprodukcia

GALÉRIA PROJEKTU

Koordinátor: Banskobystrický samosprávny kraj

WEB PROJEKTU
VIDEO GALÉRIA

Klient /Zadanie /

Realizácia /

Podľa zadania agentúry sme vytvorili spot vo vizuále „retro“ snového príbehu náročného tréningu Nasti Kuzminovej.

Tvorba online spotu určeného na sociálne siete s olympioničkou Nasťou Kuzminovou. Produkcia: Protos Productions, Agentúra: Zaraguza

Pozvite blízkeho do orange

PRÍBEH šTUDENTA

Matej

reklama
projekt

ONLINE SPOT

#626262

Servis / produkcia ● postprodukcia

GALÉRIA PROJEKTU

Orange Slovenskoko

WEB PROJEKTU

Klient /Zadanie /

Realizácia /

Kompletná obrazová postprodukcia: strih, retouching, color grading a VFX.

Posprodukcia reklamného spotu so svetovou tenistkou Danielou Hantuchovou pre značku Divas.

divas – daniela hantuchová

PRÍBEH šTUDENTA

Matej

reklama
projekt

ONLINE SPOT

#626262

Servis / postprodukcia

GALÉRIA PROJEKTU

Divas

WEB PROJEKTU

Klient /Zadanie /

Realizácia /

Náš príspevok do súťaže: Príbehy mladých ľudí a pozitíva vstupu do EU oslovili. Výsledok bol súčasťou kampane v celonárodných médiách.

Tvorba série štyroch TV spotov pri príležitosti 10. výročia vstupu SR do Európskej únie.

som európanka, som európan

PRÍBEH šTUDENTA

Matej

reklama
projekt

ONLINE SPOT

#626262

Servis / idea ● produkcia ● postprodukcia

GALÉRIA PROJEKTU

MZV a EZ

WEB PROJEKTU
VIDEO GALÉRIA

Klient /Zadanie /

Realizácia /

V spolupráci so Záhradou sme pripravili koncept retro spotu vo forme filmového týždenníka z dôb dávno minulých.

V rámci dlhodobej spolupráci s kultúrnym centrom Záhrada v Banskej Bystrici pripravujeme online spoty k 2%

záhrada cNK – 2 % z vašich daní

PRÍBEH šTUDENTA

Matej

reklama
projekt

ONLINE SPOT

#626262

Servis / idea ● produkcia ● postprodukcia

GALÉRIA PROJEKTU

Záhrada – Centrum nezávislej kultúry

WEB PROJEKTU

Klient /Zadanie /

Realizácia /

Produkčnou výzvou bolo účinkovanie prezidentky SR Zuzany Čaputovej, ktorá podporila projekt pripomínajúci si obete nacistov.

Spot pre projekt Kamene zmiznutých, ktorý by predstavil pamätné kamene – zlaté dlažobné kocky osadené v chodníku.

Kamene zmiznutých

PRÍBEH šTUDENTA

Matej

reklama
projekt

ONLINE SPOT

#626262

Servis / produkcia ● postprodukcia

GALÉRIA PROJEKTU

Antikomplex.sk / Kampaň od AMI Communications

WEB PROJEKTU

Klient /Zadanie /

Realizácia /

Komplexná produkcia postprodukcia trikového reklamného spotu.

Vytvoriť online spot na propagáciu Envirofilmu, festivalu filmov o trvale udržateľnom rozvoji.

Envirofilm

PRÍBEH šTUDENTA

Matej

reklama
projekt

ONLINE SPOT

#626262

Servis / idea ● produkcia ● postprodukcia

GALÉRIA PROJEKTU

Envirofilm

WEB PROJEKTU

Klient /Zadanie /

Realizácia /

Vytvoriť online spot – krátky videoklip na text hiphopového tracku venovanému Záhrade a jej 10 ročnému pôsobeniu na kultúrnej scéne.

Výsledkom je minimalistický spot vo forme štúdiového videoklipu. Účinkoval a kreatívne spolupracoval „Team Záhrada“.

Záhrada CNK – 2% hudobný spot

PRÍBEH šTUDENTA

Matej

reklama
projekt

ONLINE SPOT

#626262

Servis / idea ● produkcia ● postprodukcia

GALÉRIA PROJEKTU

Záhrada – Centrum nezávislej kultúry

WEB PROJEKTU

Klient /Zadanie /

Realizácia /

Popasovali sme sa s formátom „skrytej“ kamery. Snímali sme neškodnú foto nachytávku. Výsledok: netradičná pozvánka na výstavu.

V koncepcii agentúry Istropolitana Ogilvy vytvoriť spot – pozvánku na výstavu fotografií.

nADáCIA vúb – FOTKA ROKA

PRÍBEH šTUDENTA

Matej

reklama
projekt

ONLINE SPOT

#626262

Servis / produkcia ● postprodukcia

GALÉRIA PROJEKTU

Nadácia VÚB / Produkcia: Protos Productions

WEB PROJEKTU

Klient /Zadanie /

Realizácia /