email x
juraj@greenbox.sk
mobil x
+421 903 529 802
Pre Školy – Greenbox

Filip / SPŠ Jozefa Murgaša Banská Bystrica

Zaujme a vytvorí vzťah k vašej škole
cez osobný príbeh študenta.

Reklamný spot pomáhajúci
pri výbere strednej školy žiakom ZŠ
a ich rodičom.

V autentickom príbehu reálny študent prezradí dôvod výberu školy a zručnosti v ktorych vyniká.

O PROJEKTE / PRÍBEH ŠTUDENTA

„Nadčasový reklamný spot aktívne využívame pri propagácii našej školy.
Univerzálnosť Filipovho príbehu a prepojenie
na školu dáva široké možnosti využitia aj
v budúcnosti.“

Ing. Jana Lubyová, zástupkyňa riaditeľa
SPŠ Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici

„Reklamné spoty sú skvelým spôsobom,
ako zaujať potenciálnych študentov
a ukázať im, čo naša škola ponúka.

Vzhľadom na úspech tohto projektu,
uvažujeme o natočení videa o novom
štúdijnom odbore“.

„Sme radi, že sme sa rozhodli pre tvorbu
reklamného spotu Príbeh študenta.

Ďakujeme za profesionálne odvedenú prácu.
Vbudúcnosti vás radi opäť oslovíme“.

Rebeka / SPŠ Dopravná v Bratislave

Ing. Lýdia Haliaková
riaditeľka SPŠ Dopravná v Bratislave

„Náš školský spot sa stal efektívnym
nástrajom na propagáciu pri nábore
nových študentov.

Do budúcnosti by sme radi vytvorili
ďalšie spoty pre každý odbor, ktorý
naša škola ponúka“.

Adriana / SOŠ automobilová a podnikania v Senci

Nicolas / SOŠ technická a agropotravinárska RSIng. Ivana Lukačovičová
riaditeľka SOŠ automobilová
a podnikania v Senci


PhDr. Ingrid Kováčová
SOŠ technická a agropotravinárska
Rimavská Sobota

V prípade záujmu o videospot Príbeh študenta pre vašu školu nás prosím kontaktujte

0948 782 126

juraj@greenbox.sk

pavol@greenbox.sk

0903 529 802

Samo / Stredná odborná škola Detva

Matej / Spojená škola Banská Bystrica

Lila a Daniel / SOŠ pod Bánošom Banská Bystrica

Laura / SOŠ hotelových služieb a dopravy Lučenec

Mária / Obchodná akadémia Detva

Brian / SOŠ automobilová a podnikania v Senci

Iveta / Stredná odborná škola Tornaľa

Nikola / SOŠ služieb a lesníctva Banská Štiavnica

Jakub / SOŠ služieb a lesníctva Banská Štiavnica

BENEFITY PRE šKOLU

Ľudia majú radi príbehy.
Dobré príbehy tvoria vzťahy.
Vďaka vzťahom sa ľudia zaujímajú o veci.

Cez trvalé hodnoty školy, ľudskú snahu a rozvoj individuality dostáva spot nadčasové posolstvo.

univerzálnosť použitia a nadčasovosť

EFEKTÍVNE OSLOVENIE ŽIAKOV ZŠ A ICH RODIČOV

Nájde široké využitie na vašich sociálnych sieťach, dňoch otvorených dverí či vzdelávacích veľtrhoch počas mnohých rokov.

Autentickým príbehom študenta vzbudíte pozitívny záujem o vašu školu.

Efektívne využitie reklamného spotu pre maximalizáciu dosahu na diváka.

Vizuálne pútavý mediálny balík na sociálne siete ku každému spotu.

POZRIEŤ UKÁŽKY

MEDIÁLNY BALÍK
NA SOCIÁLNE SIETE

naspäť

UKÁŽKA MEDIÁLNEHO BALÍKU NA SOCIÁLNE SIETE

pripravujeme / PRíbeh učiteľa

Cez príbehy výnimočných a inšpiratívnych učiteľov sa stredná škola predstaví žiakom ZŠ a ich rodičom.

Príbeh učiteľa kladie dôraz na úlohu učiteľa ako pozitívneho vzoru, ktorý autenticky formuje študenta v procese prípravy na jeho budúce povolanie.

pripravujeme / PRíbeh absolventa

Reklamný spot Príbeh absolventa pozitívne prezentuje školu prostredníctvom osobného príbehu úspešného absolventa.

Žiaci základných škôl a ich rodičia majú príležitosť inšpirovať sa a vidieť výsledky štúdia na vašej škole v autentickom príbehu bývalého študenta s univerzálnym a nadčasovým posolstvom.

Príbeh vašej školy

O možnostiach tvorby videospotu
Príbeh študenta / učiteľa / absolventa pre vašu školu nás prosím kontaktujte.

PROJEKTOVÉ ŠKOLY