email x
juraj@greenbox.sk
mobil x
+421 903 529 802
Pre Školy – Greenbox

Filip / SPŠ Jozefa Murgaša Banská Bystrica

Zaujme a vytvorí vzťah k vašej škole
cez osobný príbeh študenta.

Reklamný spot pomáhajúci
pri výbere strednej školy žiakom ZŠ
a ich rodičom.

V prípade záujmu o videospot Príbeh študenta pre vašu školu nás prosím kontaktujte

0948 782 126

juraj@greenbox.sk

pavol@greenbox.sk

0903 529 802

Samo / Stredná odborná škola Detva

Matej / Spojená škola Banská Bystrica

Lila a Daniel / SOŠ pod Bánošom Banská Bystrica

Laura / SOŠ hotelových služieb a dopravy Lučenec

Mária / Obchodná akadémia Detva

Nicolas / SOŠ technická a agropotravinárska R. Sobota

Iveta / Stredná odborná škola Tornaľa

Nikola / SOŠ služieb a lesníctva Banská Štiavnica

Jakub / SOŠ služieb a lesníctva Banská Štiavnica

S Banskobystrickým samosprávnym krajom sme spolupracovali na projekte / Regionálna platforma odborného vzdelávania.

O PROJEKTE / PRÍBEH ŠTUDENTA

Reklamné spoty o stredných školách sú jedinečné svojím spracovaním.

V autentickom príbehu reálny študent prezradí dôvod výberu školy a zručnosti, v ktorých vyniká.

BENEFITY PRE šKOLU

Ľudia majú radi príbehy.
Dobré príbehy tvoria vzťahy.
Vďaka vzťahom sa ľudia zaujímajú o veci.

Cez trvalé hodnoty školy, ľudskú snahu a rozvoj individuality dostáva spot nadčasové posolstvo.

univerzálnosť použitia a nadčasovosť

EFEKTÍVNE OSLOVENIE ŽIAKOV ZŠ A ICH RODIČOV

Nájde široké využitie na vašich sociálnych sieťach, dňoch otvorených dverí či vzdelávacích veľtrhoch počas mnohých rokov.

Autentickým príbehom študenta vzbudíte pozitívny záujem o vašu školu.

Príbeh študenta vašej školy

O možnostiach tvorby videospotu pre vašu školu nás prosím kontaktujte.

PROJEKTOVÉ ŠKOLY