email x
juraj@greenbox.sk
mobil x
+421 903 529 802
Pre Školy 2 – Greenbox

Filip / SPŠ Jozefa Murgaša Banská Bystrica

Príbeh študenta

Reklamný spot, čo zaujme a vytvorí vzťah k vašej škole cez osobný príbeh študenta.

S Banskobystrickým samosprávnym krajom sme spolupracovali na projekte / Regionálna platforma odborného vzdelávania.

O PROJEKTE / PRÍBEH ŠTUDENTA

Reklamné spoty o stredných školách sú jedinečné svojím spracovaním.

V autentickom príbehu reálny študent prezradí dôvod výberu školy a zručnosti, v ktorých vyniká.

„Reklamné spoty sú skvelým spôsobom,
ako zaujať potenciálnych študentov
a ukázať im, čo naša škola ponúka.

Vzhľadom na úspech tohto projektu,
uvažujeme o natočení videa o novom
štúdijnom odbore“.

„Sme radi, že sme sa rozhodli pre tvorbu
reklamného spotu Príbeh študenta.

Ďakujeme za profesionálne odvedenú prácu.
Vbudúcnosti vás radi opäť oslovíme“.

Rebeka / SPŠ Dopravná v Bratislave

Ing. Lýdia Haliaková
riaditeľka SPŠ Dopravná v Bratislave

„Náš školský spot sa stal efektívnym
nástrajom na propagáciu pri nábore
nových študentov.

Do budúcnosti by sme radi vytvorili
ďalšie spoty pre každý odbor, ktorý
naša škola ponúka“.

Adriana / SOŠ automobilová a podnikania v Senci

Nicolas / SOŠ technická a agropotravinárska RSIng. Ivana Lukačovičová
riaditeľka SOŠ automobilová
a podnikania v Senci


PhDr. Ingrid Kováčová
SOŠ technická a agropotravinárska
Rimavská Sobota

Samo / Stredná odborná škola Detva

Matej / Spojená škola Banská Bystrica

Lila a Daniel / SOŠ pod Bánošom Banská Bystrica

Laura / SOŠ hotelových služieb a dopravy Lučenec

Mária / Obchodná akadémia Detva

Nicolas / SOŠ technická a agropotravinárska R. Sobota

Iveta / Stredná odborná škola Tornaľa

Nikola / SOŠ služieb a lesníctva Banská Štiavnica

Jakub / SOŠ služieb a lesníctva Banská Štiavnica

BENEFITY PRE šKOLU

Ľudia majú radi príbehy.
Dobré príbehy tvoria vzťahy.
Vďaka vzťahom sa ľudia zaujímajú o veci.

Cez trvalé hodnoty školy, ľudskú snahu a rozvoj individuality dostáva spot nadčasové posolstvo.

univerzálnosť použitia a nadčasovosť

EFEKTÍVNE OSLOVENIE ŽIAKOV ZŠ A ICH RODIČOV

Nájde široké využitie na vašich sociálnych sieťach, dňoch otvorených dverí či vzdelávacích veľtrhoch počas mnohých rokov.

Autentickým príbehom študenta vzbudíte pozitívny záujem o vašu školu.

Príbeh študenta

Ak Vás projekt zaujal, kontaktujte nás prosím pre viac informácií o možnostiach tvorby pre vašu školu.

PROJEKTOVÉ ŠKOLY