email x
juraj@greenbox.sk
mobil x
+421 903 529 802
3A_01_pribeh_studenta_GV – Greenbox

Filip / SPŠ Jozefa Murgaša Banská Bystrica

PRÍBEH šTUDENTA

Samo / Stredná odborná škola Detva

Matej / Spojená škola Banská Bystrica

Lila a Daniel / SOŠ pod Bánošom Banská Bystrica

Laura / SOŠ hotelových služieb a dopravy Lučenec

Mária / Obchodná akadémia Detva

Nicolas / SOŠ technická a agropotravinárska R. Sobota

Iveta / Stredná odborná škola Tornaľa

Nikola / SOŠ služieb a lesníctva Banská Štiavnica

reklama
projekt

ONLINE SPOT

Jakub / SOŠ služieb a lesníctva Banská Štiavnica

Príbeh študenta

Servis / idea ● produkcia ● postprodukcia

Zvolili sme koncept prezentácie škôl cez reálne príbehy študentov. Príbehy sme spracovali do štylizovaných krátkych spotov. Séria 10 tich spotov.

Koordinátor: Banskobystrický samosprávny kraj

WEB PROJEKTU

Klient /Zadanie /

Vytvoriť sériu online spotov, ktoré majú predstaviť odborné stredné školy a podporiť záujem o štúdium na nich. Cieľom je zvrátenie stúpajúceho trendu ne-štúdia remeselných profesií.

Realizácia /