email x
juraj@greenbox.sk
mobil x
+421 903 529 802
2A_03_siea_relácia_GV – Greenbox

D1 Energia pre slovensko

Energia pre slovensko

D5 Energia pre slovensko

D3 Energia pre slovensko

D2 Energia pre slovensko

televízia
projekt

magazín

D4 Energia pre slovensko

Energia pre slovensko

Servis / produkcia ● postprodukcia

Ny výrobe pracovali lokálne produkcie, ktoré koordinovala spoločnosť PROTOS PRODUCTIONS. Našou úlohou bolo zostrihať konzistentný celok.

Slovenská inovačná a energetická agentúra

WEB PROJEKTU

Klient /Zadanie /

Vytvoriť reláciu, ktorá mapuje ukončené projekty energetickej obnovy budov. Vysielanie podporila TV Markíza.

Realizácia /