email x
juraj@greenbox.sk
mobil x
+421 903 529 802
2A_01_slovensko_advent_2015_2017_GV – Greenbox

Slovensko Advent 2017 – Považská Bystrica

sLOVENSKO aDVENT 2015, 2017

Slovenska Advent 2015 – Bratislava

Slovensko Advent 2017 – Skalica

Slovensko Advent 2017 – Nitra

Slovenska Advent 2015 – Košice mesto

Slovensko Advent 2017 – Liptovský Hrádok

Slovenska Advent 2015 – Košice

Slovenska Advent 2015 – Levoča

Slovenska Advent 2015 – Banská Bystrica

televízia
projekt

dokrútka do relácie

Slovensko Advent 2017 – Banská Bystrica

sLOVENSKO aDVENT 2015, 2017

Servis / produkcia ● postprodukcia

Pri realizácii sme kládli dôraz na vizuálne pútavé spracovanie. Zároveň obsahovo jasné predstavenie projektu divákovi.

RTVS

WEB PROJEKTU

Klient /Zadanie /

Dokrútky do projektu Slovensko Advent – cyklu priamych prenosov adventných benefičných koncertov venovaných rôznym organizáciám.

Realizácia /