Top
udk_vyber_orez-small11

Univerzitný deň kariéry na UMB v Banskej Bystrici

S radosťou aj takto pomáhame propagovať Univerzitný Deň Kariéry 2014 na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Prvá spolupráca s Kariérnym centrom UMB, ktorej výsledkom bolo toto krátke video s akcie.