Top

Séria TV spotov 10. rokov v EU

Pár fotografií z natáčania série štyroch TV spotov z názvom Som Európanka. Som Európan. Spoty boli vyrobené na kľúč od kreatívy až po kompetnú realizáciu pri príležitosti 10. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie.  Sú špecifické  tým, že sme zvolili za hlavné postavy štyroch mladých ľudí  - nehercov v ich reálnych prostrediach  a spoty rozprávajú0  ich vlastné príbehy viažúce sa k životu v Európskej únii. Ďakujeme našim protagonistom Janke, Radke, Majovi a Jozefovi za spoluprácu. Link na spoty tu.