Top

Príbeh študenta / Filip

Ideový návrh reklamnej kampane. Kompletná produkcia a postprodukcia 10. online spotov, ktoré majú podporiť zaujme o štúdium remeselných profesií

 

Príbeh študenta / Mária

 

Príbeh študenta / Jakub

 

Príbeh študenta / Laura

 

Príbeh študenta / Matej

 

Príbeh študenta / Nikola

 

Príbeh študenta / Samo

 

Príbeh študenta / Lila a Daniel

 

Príbeh študenta / Iveta

 

Príbeh študenta / Nikolas