Top

Dokončenie hrubého strihu dokumentu Lyrik

Dokončili sme fázu hrubého strihu celovečerného dokumentárneho filmu Lyrik a kontroverznom historikovi Jánovi Mlynárikovi na pozadí histórie Československa. Ján Mlynárik bol český a slovenský historik, za normalizácie signatár Charty 77, disident a po roku 1989 politik a poslanec. Zaoberal sa rôznymi témami, počnúc vysídlením Sudetských Nemcov z Československa až po dejiny Židov na Slovensku. Ján Mlynárik  niektoré dejinné udalosti nielenže prežil, ale ich sám buď inicioval, alebo sa na nich priamo podieľal.

Námet, scenár, réžia: Arnold Kojnok
Producenti: Arina s.r.o., Silvia Panáková, Erik Panák
Koproducenti: Arnold Kojnok, SFÚ, Juraj Valica, Opona Studio

Dramaturgia: Maroš Šlapeta, Ingrid Mayerová
Kamera: Dan Harvan
Strih: Pavol Palárik, Juraj Valica
Realizácia 2012-2013
Predpokladaná premiéra 2014

Realizáciu tohto filmu finančne podporil Audiovizuálny fond